FOREDRAG

Har eventyr og eventyrhelten et viktig budskap i vår tid?

Jeg skreddersyr foredrag for din gruppe og din bedrift. Du bestemmer temaet, – jeg finner relevant psykologisk kunnskap som krydres med fortellinger og eventyr fra hele verden. Opplev et annerledes foredrag som gir innsikt på nye og spennende måter!

Noen av mine fokusområder er: Kommunikasjon og formidling, kreativitet,arbeidsglede, relasjonsforståelse, bedriftens grunnfortelling, verdier i praksis, storytelling, samarbeid, prosessarbeid, feminin ledelse.

Å være på et foredrag med Hilde Johanne Aafoss er som å være på en blanding av det mest interessante foredraget du har hørt, en varm eventyrstund og fest på samme tid. Jeg visste ikke hva som kom, og ble helt bergtatt fra første stund. Den følelsen holdt gjennom hele foredraget. Det var spennende, interessant og lærerikt. Og så konkret at jeg tok med meg flere verktøy hjem den dagen som jeg har tatt i bruk. Anbefales på det varmeste.»

Margrethe Otto – Økonomiforenkler

Noen faste foredrag:

Fortellingens magi

–          Om historiefortellingens muligheter innen samarbeid, kommunikasjon og formidling

I vår tid har interessen for storytelling eller historiefortelling fått en oppblomstring.

Men hva handler egentlig historiefortelling om? Hva innebærer det å bli en god historieforteller? I dette foredraget får lytterne oppleve hva god historiefortelling er. De får lære mer om den gamle muntlige fortellertradisjonen og se hvilket kraftfullt kommunikasjonsverktøy god fortellerkunst kan være.

Foredraget er en kombinasjon av fortellerkunst, verktøy og psykologisk innsikt. 

Fortellingens magi

Livet – en heltereise

–          Et foredrag om kriser, håp og mot.

Bli med på en reise inn de gamle eventyrene og opplev de skjulte skatter som kan finnes i livets motgang.  Eventyr og eventyrhelten har viktige budskap for vår tid. Eventyrene sier noe om hvilke verdier vi trenger å ha for å møte livets utfordringer. I sin enkle språkdrakt viser eventyrene veien vi alle må gå for å finne mening i livet.

De eldste eventyrene skildrer menneskets farefulle ferd gjennom tilværelsen. Kriser, utfordringer og motstand er viktige elementer på heltereisen som skal til for at vi blir hele som mennesker.

Eventyrene sier at vår sårbarhet også er vår styrke. I dette foredraget vil du få oppleve hvordan eventyr kan gi lærdom, trøst og mot.

.

Livet - en heltereise

Kamp mot troll

–          Om motstand, endringsvilje og holdninger til omstillinger

En bedrift består av mennesker. Vi trenger tillit, tilhørighet og mening for å bidra med det vi er gode på. I krise- og omstillingssituasjoner mistes ofte disse grunnverdiene av syne.

Næringsliv og arbeidsliv preges i dag av dype og omfattende endringer. Hvilke verdier trenger vi for å møte disse utfordringene?

I dette foredraget blir temaet endring belyst gjennom musikk, fortellinger og refleksjoner.

Passer for arbeidsplasser som opplever omorganisering eller andre belastninger, og som trenger å se nye muligheter, få ny giv og inspirasjon.

Kamp mot troll

Organisasjonens mosaikk – tenn gnisten hos dine medarbeidere!

–          Hvordan styrke arbeidsteamet, viktigheten av samarbeid og mangfold i et arbeidsfellesskap.

Hver medarbeider er en unik og fargerik del i en organisasjons mosaikk. Er vi gode nok til å se og lytte til hverandre slik at både den enkelte og organisasjonen tjener på det?

I dette foredraget får du vite hvordan enkeltes personlige historie med evner, drømmer og talenter kan bidra til å løfte arbeidsplassen slik at det blir et romslig fellesskap. Når den enkelte persons unike kvaliteter og verdier får rom i felleskapet, forløses ressurser som kommer alle til gode.

Organisasjonens mosaikk

Det skapende mennesket – om kreativitet og arbeidsglede

–          Ta leken på alvor! Et tankevekkende og humoristisk foredrag.

Å være et skapende mennesket har ikke noe med flinkhet å gjøre. Å skape og leke for sin egen gledes skyld uten tanke på resultat, er nødvendig for at vi skal kunne opprettholde kontakten med den vi er. ”Flinkhetsregimet” hindrer mange i å utfolde seg. Vi har en tendens til å forbinde kreativitet med talent, og er redd for hvordan andre vurderer oss. Derfor holder vi oss selv tilbake.  

Kan den lekne og spontane eventyrhelten inspirere oss til å bli mer kreative? Med Askeladden som forbilde utforsker vi temaer som lek, fantasi og kreativitet. Noe som er viktig for barn og voksnes fysiske og psykiske helse. Vi vil se hvordan det lekne kan åpne opp for nye tanker, impulser og ideer.

Det skapende mennesket