KURS

Eventyrlyst holder kurs for bedrifter og privatpersoner. Ønsker du å bli tryggere i din formidling? Eller ønsker du å få tydeliggjort budskapet du brenner for? Kanskje ønsker du bedre kommunikasjon og samspill mellom dine medarbeidere? Da kan et av mine kurs i historiefortelling være aktuelt for deg.

Jeg holder også flere kurs med tema historiefortelling og selvutvikling. Her får du oppleve den helbredende kraften som finnes i den gamle muntlige fortellertradisjon. Du får kunnskap i det glemte symbolspråket som finnes i eventyrene og blir tryggere på deg selv og din unike livshistorie.

Jeg skreddersyr kurs som passer for din gruppe og din bedrift.

Du kan også velge et av mine faste kurs:

Kommende arrangement:

Livets tre -styrk dine røtter

Sted: Villa Solgull,
Strandvegen 172, Hamar
Lørdag 22.01.22 fra kl.11 -18.00 og Søndag 23.01.22 fra kl.11-17.00.

Livets tre – finn styrken i dine røtter er flyttet til helgen 5. og 6. februar.

ENGASJERT TALE!

Dagskurs i historiefortelling som presentasjonsteknikk

Ønsker du å bli en levende formidler som presenterer ditt budskap med glød og begeistring? Da kan historiefortelling bli et viktig verktøy for deg. I dette kurset lærer du å bygge opp og fortelle historiene som tydeliggjør ditt budskap og som styrker din faglige formidling.

Kursdeltagerne får:
– kunnskap om hvordan inspirere og motivere med historiefortelling
– verktøy til å utarbeide og bruke fortellinger som formidlingsform
– ferdigheter i å bruke fortellerteknikker i presentasjoner
– evne til å presentere fagstoff og informasjon gjennom historier

Heldagskurset kan bestilles av bedrifter og arbeidsplasser. Kurset kan gjennomføres på egen arbeidsplass.

Passer godt for ansatte i næringslivet, i helsevirksomheter og undervisningssektoren   som bruker foredrag og faglig formidling aktivt i sitt arbeid.

Engasjert tale

Hilde Johanne tar deg med storm, men på en så utrolig behagelig, rolig måte. Hun har en magisk fortellerevne som man bare blir dratt med inn i historiene. Det er meget tydelig at hun har studert historie- og eventyrfortelling. Hun er et leksikon på hvordan fortelle en historie, hva men bør legge vekt på, både tonemessig og vokabulart. Jeg gikk en helg på kurs med henne, og kan nesten fortelle ordrett alt fra det kurset fordi det var så pedagogisk, personlig og interessant. Kan på det varmeste anbefale henne til å holde kurs for deg og dere!»

 

Gro Bente Mikkelsen

Fortellingens Kraft

finn gnisten i dine fortellinger.

Dagskurs og helgekurs med tema historiefortelling og tilstedeværelse.

Til alle tider har mennesket skapt og fortalt historier. Når mørket falt på samlet vi oss rundt ildstedet og ga hverandre trøst, kunnskap og inspirasjon gjennom å dele historier. I denne kurs-rekken får du oppleve kraften som finnes i den gamle muntlige fortellertradisjonen.

Fortellingens kraft del 1: Grunnkurs i historiefortelling. Du får kunnskap om historiefortelling som verktøy, og får oppleve hvilket unikt rom historiefortelling skaper for tilstedeværelse og fellesskapsfølelse. Du lærer fortellekunstens grunnprinsipper. Du vil få trening i å være mer tilstede for deg selv og for andre. Du blir tryggere til å lytte fram historier hos andre og dele egne.

Fortellingenes Kraft del 2 : Kurs for viderekommende. Gjennom øvelser, undervisning og direkte veiledning blir du her tryggere på å fortelle og bruke historier. Vi arbeider med bevisstgjøring av pust, ansiktsmimikk, kroppsspråk og tilstedeværelse. Vil trener på hvordan vi etablere kontakt med lytterne og hvordan vi tar rommet. Det blir mer også mer fokus på hvordan du kan kombinere og bruke historiefortelling i eget arbeid, som i faglig presentasjoner eller i møte med andre mennesker.

Vår tids leirbål

Hilde Johanne Aafoss bringer oss tilbake til leirbålet hvor man satt og fortalte hverandre historier. På kursene hennes lærer man metoder som bringer frem fortellergleden. I en tid hvor mange bruker mer og mer tid foran en skjerm er dette viktigere enn noen gang. Både i samvær med barn og voksne. Hilde Johanne er en inspirerende kurssholder som skaper nysgjerrighet og ønske om å lære mer. Mine varmeste anbefalinger.»

Kari Knappskog

Kunstner

 

 

SELVUTVIKLINGSKURS

Livets tre –  finn dine røtter

Et kurs i selvutvikling og slektsforståelse. Vår oppvekst og våre erfaringer preger den vi er og den vi blir. Det mange ikke er bevisst er at våre forfedre og vår slektshistorie også har stor innvirkning på våre handlinger og livsmønstre. Lidelseshistorier og ubearbeidede følelser i slekten kan resultere i tilbakeholdt livskraft, vanskeligheter i relasjoner eller manglende tro på seg selv. Samtidig kan det være ukjente, positive sider i slektshistorien som kan gi oss styrke og nye perspektiver.

På dette kurset vil du gjennom kreative uttrykksformer som historiefortelling, tegning og bevegelse få en dypere forståelse av deg selv. Du får mulighet til å ta et oppgjør med slektsmønstre som holder deg nede og gjør deg ufri. Finn fornyet styrke ved å bevisstgjøre positive slektsmønstre!

SELVUTVIKLINGSKURS

Skyggespill – anerkjenn den du er.

På kurset utforsker vi  skyggen i eget liv og se hvordan dette kan gi større spillerom og toleranse ovenfor oss selv og andre.  Eventyret Jernhans vil være en rød tråd gjennom kurset. Vi vil utforske og arbeide med symboler og temaer fra eventyret. Det vil også bli andre inspirerende historier, praktiske øvelser, musikk og refleksjoner.

Hilde Johanne Aafoss