VEILEDNING

INDIVIDUELL VEILEDNING

Storycoaching – Finn gullet i dine fortellinger!

Jeg lytter fram de fortellingene som tydeliggjør deg og ditt budskap. Jeg hjelper deg til å skape og fortelle de historiene som gir en unik kontakt mellom deg og lytterne dine. Fortellinger som tydeliggjør deg som medmenneske og fagperson. Gjennom individuell veiledning får du testet, spisset og styrket dine fortellerevner. Jeg lærer deg gode grep og fortellerteknikker som levendegjør din formidling og dine faglige presentasjoner.

Jeg er stolt over å kunne si at jeg har utviklet min kompetanse om historiefortelling, hvordan skape og fortelle, hvordan formidle gjennom fortellingens kraft, av Hilde Johanne Aafoss. Jeg har fått god kjennskap til hvordan jeg kan bruke eksempler fra egen arbeidshverdag og egen historie, gjennom å skape historiefortellinger som «jeg» historier eller som forteller i 3. person. Jeg har fått forståelsen av hvor kraftfullt dette kan være og jeg har lært hvordan jeg kan innlemme historiefortelling i egen hverdag som veileder, familieterapeut og foredragsholder.»

Rita Jacqueline Van Ingelgem Monsen
Rita Jacqueline AS

INDIVIDUELL VEILEDNING

Psykologisk veiledning – kjenn deg selv

Står du fast i livet? Opplever du vanskeligheter i parforholdet eller på arbeidsplassen? Har du vanskeligheter med å finne noen mening? Av og til trenger vi hjelp til å bryte negative mønstre som holder oss tilbake.

Vi trenger å bearbeide ting vi har opplevd, være seg depresjon, mobbing, samlivsbrudd for å få kraft til å gå videre.  Jeg har 17 års erfaring som psykolog i arbeid med barn, unge og voksne, og kan støtte deg på din vei. Gjennom psykologisk veiledning får du mulighet til å komme i kontakt med egne ressurser.

GRUPPEVEILEDNING

Kreativ prosessveiledning  – ta tak i jobben!

Hvordan løfte fram bedriftens grunnfortelling slik at alle kan samles rundt felles verdier?

En bedrift består av mennesker. Vi trenger tillit, tilhørighet og mening for å bidra med det vi er gode på. I krise- og omstillingssituasjoner mistes ofte disse grunnverdiene av syne.

Noen ganger er det nødvendig at noen utenfra retter fokus på det som trengs for at de ansatte og bedriften kan komme seg videre.

Jeg tilbyr veiledning om temaet for å løfte og hjelpe arbeidsgrupper og bedrifter framover.

I kreativ prosessveiledning lytter vi i felleskap fram hver den enkeltes erfaringer og personlige historie, slik at de ansatte blir bedre kjent og tryggere på hverandre. Ut fra denne tryggheten gjenskapes verdier alle har eierskap til. Verdier som styrker fellesskapet, arbeidsgleden og en felles visjonshistorie.

Eventyrlyst, ved Hilde Johanne Aafoss, hadde det faglige ansvaret for vårt 3-dagers seminar hvor hensikten var å inkludere nye medarbeidere og styrke arbeidsteamet vårt.

Hilde Johanne satte fra starten av en vakker og god ramme. Hun brukte eventyr og fortellinger som belyste viktigheten av samarbeid og mangfold i et arbeidsfellesskap. Vi fikk reflektere over egen og andres roller og styrker i teamet. Dette førte igjen til positive endringer av våre oppfatninger av hverandre. Den kreative og tillitsskapende måten Hilde Johanne ledet arbeidet på, gjorde at deltakerne fikk mot til å ta fram nye og ukjente sider. Dette åpnet for oss et større handlingsrom og mulighet for bedre kontakt, samhørighet og det ble lettere å legge konkrete planer for vårt videre arbeid.

HMS-rådgiver Ingvild Øgar Svendsen, Bedriftshelsetjenesten i Fredrikstad kommune.